TTIC
IP-C888A-70-4K
IP camera (50-70IR / 8MP)
 
IP-C180W
Wireless IP Camera
 
IP-C780W
Plug&Play H.264 wireless IP cameras
 
TBH-NVR9932-H8
H.264 32CH NVR
(4K/HDMI*2/RJ45*2/HDD*8)
IP-C940-20
Network Outdoor Dome Camera(4M/IR20M)
 
DVR-AHD9924J16-H2 (4K)
H.265 (16+8)CH DVR
(5MP/1080P/720P/960H)
 
IP-C570(1080P)
2 Mega-pixel H.264 Wireless IP Camera With pan/tilt function
 
DVR-AHD9906J4-H1 (4K)
H.265 (4+2)CH DVR
(5MP/1080P/720P/960H)