DVR-AHD9905-H1
4+1 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
DVR-AHD9906J4-H1 (4K)
4+2 畫面數位錄影機 (1碟4音4警)
 
DVR-AHD9924J16-H2 (4K)
16+8 畫面數位錄影機 (2碟8音16警)
 
IP-C800-30
紅外線防水網路攝影機 (30米/4百萬畫素)
IP-C950-30
紅外線半球防水網路攝影機 (30米/5百萬畫素)
 
DVR-AHD9916J8-H1 (4K)
8+8 畫面數位錄影機
(1碟4音)
 
DVR-AHD8912-H1
H.264壓縮 8+4 數位錄影機 (1080P/720P/CVBS/IP CAM)
 
EZ-X1500
無線防盜系統優惠組合包