TS-IC200+(HDMI)
微型工業用攝影機 (高畫素/HDMI)
 
TBH-NVR9932-H8
【旗艦機】32畫面網路錄影機 (32CH/4K/HDD*8/HDMI*2)
 
IP-C600-20(2M)
紅外線防水網路攝影機 (20米/1080P)
 
DVR-AHD9924J16-H2 (4K)
16+8 畫面數位錄影機 (2碟8音16警)
DVR-HD3016-H2
H.264壓縮十六畫面數位錄影機 (高畫質/960H/HDMI)
 
DVR-AHD8912-H1
H.264壓縮 8+4 數位錄影機 (1080P/720P/CVBS/IP CAM)
 
IP-C620-20(2M)
紅外線防水球型網路攝影機 (20米/1080P)
 
NVR-9904G-H1(P4) (4K)
4畫面網路錄影機 (NVR/1碟/4POE)