DVR-AHD9924J16-H4 (4K)
16+8 畫面數位錄影機 (4碟16音16警)
 
DVR-AHD8909B-H1
H.264壓縮 8+1 數位錄影機 (1080P/720P/CVBS/IP CAM)
 
DVR-AHD9905G-H1
【旗艦機】4+1 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
IP-C770W
紅外線網路攝影機 (WIFI/10米/720P)
DVR-AHD8905B-H1
H.264壓縮 4+1 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
DVR-HD6016-H8
H.264壓縮十六畫面數位錄影機 (高畫質/960H/HDMI)
 
IP-C880-30
紅外線防水網路攝影機 (30米/8百萬畫素)
 
DVR-AHD9940K32-H8
32+8 畫面數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)