TS-NVR9916-H2
16畫面網路錄影機 (IPCAM/1080P/720P/HDMI)
 
DVR-AHD9924K-H2
16+8 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
DVR-AHD8905-H1
H.264壓縮 4+1 數位錄影機 (1080P/720P/CVBS/IP CAM)
 
DVR-AHD9924J16-H2 (4K)
16+8 畫面數位錄影機 (2碟8音16警)
DVR-AHD9906J4-H1 (4K)
4+2 畫面數位錄影機 (1碟4音4警)
 
IP-C570
紅外線轉動型網路攝影機 (WIFI/10米/720P)
 
DVR-AHD9940J32-H4 (4K)
32+8 畫面數位錄影機 (4碟16音16警)
 
DVR-AHD8909B-H1
H.264壓縮 8+1 數位錄影機 (1080P/720P/CVBS/IP CAM)