IP-C620-20(2M)
紅外線防水球型網路攝影機 (20米/1080P)
 
DVR-AHD9912G-H2
【旗艦機】8+4 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
DVR-AHD9912G-H1
【旗艦機】8+4 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
DVR-AHD8932-H8
H.264壓縮 32畫面數位錄影機 (32CH AHD/CVBS)
EZ-X1500
無線防盜系統優惠組合包
 
DVR-AHD8909B-H1
H.264壓縮 8+1 數位錄影機 (1080P/720P/CVBS/IP CAM)
 
DVR-HD6016-H8
H.264壓縮十六畫面數位錄影機 (高畫質/960H/HDMI)
 
DVR-AHD8905-H1
H.264壓縮 4+1 數位錄影機 (1080P/720P/CVBS/IP CAM)