DVR-HD3016-H2
H.264壓縮十六畫面數位錄影機 (高畫質/960H/HDMI)
 
DVR-AHD9906J4-H1 (4K)
4+2 畫面數位錄影機 (1碟4音4警)
 
NVR-9916G-H2 (4K)
16畫面網路錄影機
(NVR/2碟)
 
IP-C850-30
紅外線防水網路攝影機 (30米/5百萬畫素)
DVR-AHD9940J32-H4 (4K)
32+8 畫面數位錄影機 (4碟16音16警)
 
TS-NVR9916-H2
16畫面網路錄影機 (IPCAM/1080P/720P/HDMI)
 
IP-C880-30
紅外線防水網路攝影機 (30米/8百萬畫素)
 
DVR-AHD9912G-H2
【旗艦機】8+4 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)