DVR-AHD9912G-H2
【旗艦機】8+4 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
IP-C620-20(2M)
紅外線防水球型網路攝影機 (20米/1080P)
 
EZ-X1500
無線防盜系統優惠組合包
 
IP-C800-30
紅外線防水網路攝影機 (30米/4百萬畫素)
DVR-AHD9940K32-H8
32+8 畫面數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
IP-C880-30
紅外線防水網路攝影機 (30米/8百萬畫素)
 
DVR-AHD9916J8-H1 (4K)
8+8 畫面數位錄影機
(1碟4音)
 
DVR-AHD8932-H8
H.264壓縮 32畫面數位錄影機 (32CH AHD/CVBS)