DVR-AHD9920G-H4
【旗艦機】16+4 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
TBH-NVR9932-H8
【旗艦機】32畫面網路錄影機 (32CH/4K/HDD*8/HDMI*2)
 
DVR-AHD8924-H2
H.264壓縮 16+8數位錄影機 (1080P/720P/CVBS/IP CAM)
 
DVR-AHD9924J16-H4 (4K)
16+8 畫面數位錄影機 (4碟16音16警)
DVR-AHD9924J16-H2 (4K)
16+8 畫面數位錄影機 (2碟8音16警)
 
DVR-AHD8912-H1
H.264壓縮 8+4 數位錄影機 (1080P/720P/CVBS/IP CAM)
 
DVR-AHD8905B-H1
H.264壓縮 4+1 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
DVR-AHD9940K32-H8
32+8 畫面數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)