DVR-AHD8924-H2-(TBH)
H.264壓縮 16+8數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
DVR-AHD9906J4-H1 (4K)
4+2 畫面數位錄影機 (1碟4音4警)
 
NVR-9908G-H1(P8) (4K)
8畫面網路錄影機 (NVR/1碟/8POE)
 
DVR-AHD8905B-H1
H.264壓縮 4+1 數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
IP-C880-30
紅外線防水網路攝影機 (30米/8百萬畫素)
 
IP-C880-50A
紅外線防水網路攝影機 (50米/8百萬畫素)
 
IP-5680(12MP) (1200萬畫素)
標準型網路攝影機 (1200萬畫素)
 
TS-NVR9916-H2
16畫面網路錄影機 (IPCAM/1080P/720P/HDMI)