IP-C770W
紅外線網路攝影機 (WIFI/10米/720P)
 
TS-NVR9916-H2
16畫面網路錄影機 (IPCAM/1080P/720P/HDMI)
 
DVR-AHD8932-H8
H.264壓縮 32畫面數位錄影機 (32CH AHD/CVBS)
 
IP-C620-20(2M)
紅外線防水球型網路攝影機 (20米/1080P)
DVR-AHD8924-H2-(TBH)
H.264壓縮 16+8數位錄影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
 
TS-IC200+(HDMI)
微型工業用攝影機 (高畫素/HDMI)
 
TBH-NVR9916-H2
16畫面網路錄影機 (IPCAM/1080P/720P/HDMI)
 
IP-C950-30
紅外線半球防水網路攝影機 (30米/5百萬畫素)